Kurumsal

Kurumsal

Kalite Politikamız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

İstanbul Yapı Giydirme Cephe Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.  ailesi olarak;

Ülkemizdeki ve Dünya pazarındaki rekabetin öngördüğü koşulsuz müşteri memnuniyeti için yüksek kalite ve standartlarda Dış Cephe Giydirme sistemleri üreteceğiz.

Ulusal/Uluslararası yasal düzenlemelere eksiksiz uyacağız.

Tüm faaliyetlerimizi insan ve çevre odaklı sürekli gözden geçireceğiz. Faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tedbirleri alıp iyileştirme çalışmalarını yapacağız.

Entegre Yönetim Sistemimizi daha verimli ve etkin kılmak için iş risklerimizi etkin bir şekilde yönetirken, çalışanlarımızın bilinç ve sorumluluğunu da geliştirip yaygınlaştıracağız.

Kısıtlı doğal kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanacağız.

Yaşam döngüsü çerçevesinde atıkların kaynağında azaltılmasını, ayrıştırılarak yeniden kullanımını,  geri dönüşümünü ve gerekli olanların yasal bertarafını sağlayacağız.

Tüm rakip ve paydaşlarımıza örnek olacağız. Teknolojik gelişmeler, paydaşlarımızın talep, beklenti ve gereksinimlerini göz önüne alarak, politikamızla birlikte kalite, çevre ve iş sağlığı iş güvenliği uygulamalarımızı risk odaklı yaklaşımla sürekli gözden geçirerek, iyileştireceğiz.

Genel Müdür

05.01.2018

İstanbul Cephe